Din pension

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen, som ska utgöra basen och merparten av individens pension. Till den allmänna pensionen räknas inkomstpension, tilläggspension och premiepension, de är inkomstbaserade utifrån individens lön och arbetsliv.

Allmän pension, tjänstepension och privat pension utgör tillsammans den totala pensionen.

 

Håll markören över siffrorna i cirkeldiagrammet för en förklaring av varje del. (Eller klicka om du använder mobil eller surfplatta)

1
Allmän pension. Det som avgör storleken på individens inkomstpension är främst hur mycket pensionsavgifter denne har betalat in, hur medellivslängden förändras för dennes årskull och därmed när individen bör gå i pension samt när vederbörande faktiskt går i pension samt arvsvinsterna. Premiepensionen placerar individen själv i fonder. Tilläggspensionen ersätter den tidigare ATP-pensionen.
2
Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och betalas av din arbetsgivare, i regel som en anställningsförmån baserad på kollektivavtal.
3
Privat pension bygger, till skillnad från allmän pension och tjänstepension, på att du själv frivilligt sparar inför din pension. Skatteavdrag för privat pensionssparande avskaffades år 2016.

Födda mellan 1938 och 1953 har en mix av det gamla och det nya systemet, ju senare individen är född desto mer inkomstpension och premiepension och ju tidigare desto mer tilläggspension. För födda 1954 och senare gäller helt det nya systemet, för födda 1937 eller tidigare helt det gamla.

Garantipension räknas också in i allmän pension, och är en del av grundskyddet för de som arbetat lite eller inte alls, tillsammans med ett inkomstprövat bostadstillägg. För de flesta som har garantipension är den ett komplement till en låg inkomstpension. Omkring var tredje pensionär har garantipension idag, ofta som utfyllnad till sin inkomstbaserade pension.

Som helhet har den allmänna likväl som den totala pensionen sjunkit.

Födelseår19351940194519501955
Inkomstpension (och ev tilläggspension)61%56%51%45%41%
Premiepension00,4%1,4%3,5%5,8%
Allmän pension totalt61%57%53%48%47%
Tjänstepension10%11%12%13%15%
Total pension71%68%64%61%62%

Pension som procent av slutlön vid 65 år för olika årskullar, arbete 25-65 år, lön 33 000 kr, tjänstepension ITP2

Vill du också se en ökad debatt kring pensionssystemet?

Så kan du påverka