Våra krav

Det måste löna sig att ha arbetat

Pensionssystemet måste förstärkas för de som arbetat ihop sin pension. Vi vill se högre pensionsavsättningar som kommer både dagens och framtidens pensionärer till del.

Total översyn av pensionssystemet

Alla olika faktorer som påverkar måste ingå och kunna föranleda förändringar. Systemet behöver renoveras, inte raseras. Upphör att lappa-och-laga med åtgärder utanför systemet.

Ordentlig och ärlig politisk debatt

Pensionssystemet förtjänar en ordentlig och ärlig politisk debatt. Partierna måste berätta vad de vill och vilka olika förslag de har, väljarna ska kunna utkräva ansvar.

PENSIONSSYSTEMET
MÅSTE SÄKERSTÄLLA
EKONOMISK TRYGGHET

Dagens pensionssystem ger inte svenskar den trygghet som de förväntar sig eller som de förtjänar. Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen. Samtidigt har tjänstepensionen ökat i betydelse och blivit ett måste istället för ett komplement. Idag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk otrygghet för äldre.

En trygg pension är en fråga som berör alla. För seniorer är pensionstryggheten en av de viktigaste sakfrågorna. Men många äldre menar att pensionen inte räcker till. Istället tvingas man prioritera bort väsentligheter i vardagen.

Det finns ett gap mellan förväntningarna på vad man anser vara en lämplig pensionsnivå och på vad pensionen faktiskt blir. Majoriteten anser att en lämplig total pensionsnivå ligger på runt 80 procent i förhållande till slutlönen för att man ska känna ekonomisk trygghet. Ambitionen med pensionsreformen låg på cirka 60 procent enbart för allmän pension. I verkligheten hamnar många idag på en total pension på 60-65 procent, varav allmän pension på omkring 50 procent. Med andra ord når svenskarnas pension inte upp till vad man förväntar sig eller till pensionsreformens ambitioner.

Även om pensionen för många yngre känns långt bort är pensionssystemets svårigheter att leverera ekonomisk trygghet viktigt för både dagens och framtidens pensionärer. Förändring behöver ske nu. Dessutom måste pensionsfrågan debatteras mellan partier och väljare, inte gömmas i stängda rum.

Därför har vi skrivit en rapport som pekar på pensionssystemets brister och uppmärksammar lösningar för en tryggare pension för såväl dagens, som framtidens, pensionärer. Vi tycker det är dags att vi börjar tala om problemet.

Efter arbetsliv mellan 25 och 65 år

Din pension

Systemet består av olika delar som tillsammans utgör din pension. Här finns en kort genomgång av hur det fungerar.

Problemen med pensionen

Systemet har idag en rad brister. Pensionsnivåerna blir allt lägre och det lönar sig dåligt att ha arbetat.

Så kan systemet förändras

Pensionssystemet behöver anpassas efter samhället. Det är dags för en översyn med ett större politiskt ansvarstagande.

Skriv under för ökad debatt kring pensionstryggheten